ogłoszenie

I N F O R M A C J A 

Uprzejmie informujemy, iż w ramach świadczeń rehabilitacji leczniczej w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej realizujemy na terenie Pionek zabiegi rehabilitacyjne w warunkach domowych. Świadczenie obejmuje: poradę lekarską rehabilitacyjną, wizytę fizjoterapeutyczną oraz zabiegi fizjoterapeutyczne.

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym.

Wymagane jest skierowanie (e-skierowanie) wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej lub POZ

(do Poradni Rehabilitacyjnej SPZZOZ w Pionkach, kod resortowy: cz. VII- 038, cz. VIII- 1300).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia.

Informacje oraz zapisy:

– telefonicznie pod nr: 48/ 612 13 81 wew. 229

– osobiście w Rejestracji Zakładu Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Sienkiewicza 29