Termin składania ofert: 28-11-2022r., godz. 12:00

Termin otwarcia ofert: 28.11.2022r., godz. 12:30

 

pliki do pobrania: 

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie – Zakup i dostawa xero, UPS, drukarka, telefony, niszczarka_plik edytowalny

zał. nr 1A – formularz asortymentowo-cenowy

zał. nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry techniczne

zał. nr 2-oświadczenie sankcyjne Wykonawcy

zał. nr 3-wzór umowy

zał.4 – klauzula RODO

Unieważnienie postępowania