Nazwa przedmiotu zamówienia:  Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach:  zadanie nr 1: Autoklaw kasetowy; zadanie nr 2: Myjnia endoskopowa  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach” finansowanego z dotacji pochodzącej z budżetu państwa (80%) i budżetu powiatu radomskiego oraz środków własnych.

Termin składania ofert upłynął 18-09-2020r. o godz. 09:30

pliki do pobrania:

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyniku postępowania – wybór oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe – warunki zamówienia

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2.1 – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry

zał. nr 2.2 – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry

zał. nr 3 – wzór umowy