Zamówienie udzielane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą:  „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach”

Termin składania ofert upłynął 29-09-2020r., godz. 11:30

pliki do pobrania: 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Protokół z czynności otwarcia ofert

 

ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – Formularz oferty

zał. nr 2 – Zestawienie parametrów technicznych – Opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry

zał. nr 3 – Wzór umowy