Od dnia 11 października 2023r. nastąpiła zmiana adresu siedziby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej z ul.Sienkiewicza 29; 26-670 Pionki na ul. Niepodległości 1; 26-670 Pionki.