ogłoszenie

SPZZOZ w Pionkach ogłasza, ze termin składania ofert na udzielanie pacjentom SPZZOZ w Pionkach świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu z użyciem własnego sprzętu – artroskopu wraz z pozostawaniem poza zakładem leczniczym w gotowości do udzielania świadczeń medycznych pacjentom Oddziału Chirurgicznego po wykonaniu planowych zabiegów/procedur w zakresie ortopedii i traumatologii

zostaje przedłużony do dnia 16.12.2022 r. do godz. 12.00.

Zmianie ulega również Załącznik nr 2 – wzór umowy.

 

Zmiana ogłoszenia – ortopedia

Zmiana ogłoszenia – ortopedia – umowa