11 lutego

Światowy Dzień Chorego

Z okazji Światowego Dnia Chorego

życzymy wszystkim chorym i pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

wielkiego optymizmu, ogromnej nadziei i pogody ducha.

W tych trudnych chwilach wytrwałości, a przede wszystkim szybkiego powrotu do zdrowia.

Życzy

Dyrekcja SPZZOZ w Pionkach