11 lutego

Światowy Dzień Chorego

Z okazji Światowego Dnia Chorego

życzymy wszystkim chorym i pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

szybkiego powrotu do zdrowia, pogody ducha, cierpliwości potrzebnej w pokonywaniu trudności

związanych z chorobą

oraz zrozumienia i opieki ze strony najbliższych.

Niech każdy nowy dzień będzie lepszy, piękniejszy a pomoc z naszej strony oraz pełna troski opieka najbliższych, niech sprzyja zachowaniu zdrowia, jego pielęgnacji i rehabilitacji.

Pracownikom służby zdrowia, opiekunom osób chorych dziękujemy za ich pomoc wsparcie przynoszące ulgę tym,

których doświadcza choroba.

Życzy

Dyrekcja SPZZOZ w Pionkach