Dane jednostki

Nazwa Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej
adres ul. Niepodległości 1, 26-670 Pionki
województwo mazowieckie
powiat radomski
telefon 048-612-13-81 wew. 101
adres email spzzoz@spzzozpionki.pl
strona www www.spzzozpionki.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu ePUAP – /spzzozpionki/SkrytkaESP
godziny pracy urzędu pon 9.00 – 16.35; wt – pią 7.25 – 15.00 (dyrekcja)
godziny przyjęć interesantów pon 9.00 – 16.35; wt – pią 7.25 – 15.00 (dyrekcja)
REGON 670140015
NIP 812 16 49 620
KRS 0000050149
dyrektor Bernarda Dudek
główna księgowa Maria Bielska

Pozostałe telefony : pobierz spis telefonów.

 

Numery rachunków bankowych

Lp. Rodzaj rachunku Waluta Nr rachunku
1 Rachunek bieżący podstawowy PLN 61 1020 2629 0000 9302 0463 4442
2 Rachunek bieżący pomocniczy PLN 57 1020 2629 0000 9002 0463 4467