Rusza realizacja ostatniego etapu przebudowy Szpitala Powiatowego w Pionkach – umowa już podpisana

Rusza realizacja ostatniego etapu przebudowy Szpitala Powiatowego w Pionkach. Umowa już podpisana W siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu Waldemar Trelka – starosta radomski w dniu 10.10.2022 r. podpisał umowę na realizację III etapu prac przy budowie Nowego Szpitala Powiatowego w Pionkac...

Kolejne dofinansowanie dla Szpitala w Pionkach w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W dniu 31 marca 2021 r. Powiat Radomski otrzymał 14.538.186,11 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, re...

Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach

Zakup  współfinansowany ze środków Budżetu Państwa i Powiatu Radomskiego przy udziale środków SPZZOZ w Pionkach. Całkowita wartość zadania:                                                   883.313,60zł Wartość dofinansowania z Bud...

Dotacja na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach” z Budżetu Państwa.

Całkowita wartość zadania: 945 944,70zł Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa : 756 755,00zł Wartość dofinansowania z Powiatu Radomskiego : 182 563,00zł Wartość dofinansowania z SP ZZOZ Pionki : 6 626,70zł Wykaz sprzętu medycznego dla SP ZZOZ w Pionkach dotyczącego realizacji ...