ul. Sienkiewicza 29

26-670 Pionki

tel.: 048-312 12 60

fax.: 048-612 13 81

e-mail:

 

Godziny pracy

 

poniedziałek:  9.00 – 16.35
wtorek:  7.25 – 15.00
środa:    7.25 – 15.00
czwartek: 7.25 – 15.00
piątek: 7.25 – 15.00

 

Personel:

 • mgr Maria Bielska
 • mgr Lidia Skalska
 • mgr Ewa Płachta
 • Edyta Sobol
 • Grażyna Sułek

 

Zakres zadań:

 1. sporządzanie rocznego projektu budżetu SPZZOZ oraz jego realizacja
 2. ewidencje i kontrola dokumentów księgowych na kontach syntetycznych i analitycznych w sposób umożliwiający sporządzenia rachunku kosztów oraz analizę finansową zakładu
 3. sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, US, PFRON, GUS
 4. sporządzanie rejestrów księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 5. współpraca z bankiem w zakresie ewidencji i rozliczania
 6. współpraca z dostawcami i odbiorcami
 7. ewidencja i kontrola gospodarki materiałowej
 8. ewidencja i kontrola środków trwałych
 9. ewidencja i rozliczenie wynagrodzeń pracowników
 10. przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych
 11. współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi  SPZZOZ
 12. sporządzanie sprawozdań finansowych.