Telefony w SPZ ZOZ w Pionkach.

DYREKCJA SPZZOZ
048-612-13-81
fax. 048-612-13-81
wew. 101 Sekretariat
048-612-90-31 wew. 104 Sekcja Statystyki Medycznej
048-612-16-27 wew. 146 Sekcja Gospodarczo – Techniczna
048-312-12-60 wew. 107 Główna Księgowa
wew. 107 Zastępca Księgowej
wew. 106 Księgowość
wew. 105 Płace
048-612-18-66 wew. 110 Zamówienia Publiczne
wew. 102 Kadry
wew. 101 Pielęgniarka Naczelna
PORADNIE SPECJALISTYCZNE ul. Sienkiewicza 29
048-612-49-12 wew. 124 Rejestracja
wew. 124 Poradnia Chirurgiczna
wew. 124 Poradnia Ortopedyczna
wew. 124 Poradnia Chorób Naczyń
wew. 124 Poradnia Urologiczna
wew. 123 Pracownia RTG
wew. 123 Pracownia USG
wew. 119 Sala Endoskopowa
wew. 129 Poradnia Gastrologiczna
wew. 214 Rejestracja i zapisy do:

  • poradni onkologicznej
  • poradni okulistycznej
  • poradni alergologiczno-diabetologicznej
  • POZ
wew. 217 Poradnia Laryngologiczna
wew. 261 Poradnia Neurologiczna
wew. 220 Poradnia Położniczo – Ginekologiczna
wew. 257 Poradnia Gruźlicy i chorób Płuc
wew. 259 Poradnia Psychiczna i Uzależnień
wew. 229 Zakład i Poradnia Rehabilitacji
wew. 262 Zakład Rehabilitacji
wew. 254 Poradnia Dermatologiczna
AMBULATORIUM ul. Harcerska
048-385-25-31 Oddział Wewnętrzny
wew. 331 pokój pielęgniarek
wew. 338 ordynator
wew. 343 pokój lekarski
wew. 341 „R”
048-385-25-32 Laboratorium
wew. 332 Laboratorium
wew. 336 RTG i USG
048-385-25-33 Oddział Rehabilitacji
wew. 333 pokój pielęgniarek
wew. 334 pokój lekarski
wew. 335 pokój fizjoterapeutów
SZPITAL ul. Niepodległości 1 (Dawniej: ul. 15 Stycznia 1)
048-612-49-84  
048-612-49-06
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
wew. 436 Ginekologia
wew. 433 Ordynator Ginekologia
wew. 440 Gabinet lekarski
wew. 434 Pokój pielęgniarek
wew. 435 Oddziałowa
048-612-49-37
048-612-49-57
Oddział Chirurgii Ogólnej
wew. 427 Ordynator chirurgia
wew. 429 Chirurgia lekarze
wew. 432 Izba przyjęć
wew. 428 Dyżurka pielęgniarek
wew. 444 Kuchnia
wew. 430 Blok operacyjny – sala
wew. 431 Blok operacyjny
wew. 431 Blok operacyjny
048-612-13-13 wew. 447 Serologia
wew. 448 Statystyka Szpitala
048-612-49-50 wew. 452 Apteka
wew. 441 Magazyn biuro
wew. 442 Magazyn
wew. 443 Warsztat
wew. 445 Portiernia
Nocna Pomoc Lekarska ul. Sienkiewicza 29
048-612-42-09
500 167 539
wew. 125 Nocna Pomoc Lekarska
Pionki, ul. Sienkiewicza 29
Zakład Opiekuńczo Leczniczy ul. Niepodległości 1a (Dawniej: ul. 15-go Stycznia 1a)
ZOL 048-612 53 19