Telefony w SPZ ZOZ w Pionkach.

DYREKCJA SPZZOZ

048-612-13-81
fax. 048-612-13-81
wew. 101 Sekretariat
048-612-90-31 wew. 104 Sekcja Statystyki Medycznej
048-612-16-27 wew. 146 Sekcja Gospodarczo – Techniczna
048-312-12-60 wew. 106 Główna Księgowa
wew. 107 Zastępca Księgowej
wew. 442 Magazyn
wew. 105 Płace
048-612-18-66 wew. 110 Zamówienia Publiczne
wew. 102 Kadry
wew. 109 Pielęgniarka Naczelna

SZPITAL

048-612-49-12 wew. 214 Rejestracja
wew. 229 Zakład i Poradnia Rehabilitacji
wew. 432 Izba Przyjęć

048-385-25-31 Oddział Wewnętrzny
wew. 331 pokój pielęgniarek
wew. 343 pokój lekarski
wew. 341 „R”
048-385-25-32 Laboratorium
wew. 332 Laboratorium
048-385-25-33 Oddział Rehabilitacji
wew. 333 pokój pielęgniarek
wew. 334 pokój lekarski
wew. 335 pokój fizjoterapeutów

048-612-49-84
048-612-49-37
048-612-49-57
Oddział Chirurgii Ogólnej
wew. 427 Ordynator chirurgia, anestezjolodzy
wew. 429 Chirurgia lekarze
wew. 432 Izba przyjęć
wew. 428 Dyżurka pielęgniarek
wew. 430 Blok operacyjny – sala
wew. 431 Blok operacyjny
048-612-13-13 wew. 436 Serologia
wew. 448 Statystyka Szpitala
048-612-49-50 wew. 452 Apteka
wew. 441 Magazyn biuro

NOCNA i ŚWIĄTECZNA POMOC LEKARSKA ul. Niepodległości 1

048-612-42-09
500 167 539
wew. 125 Nocna Pomoc Lekarska
Pionki, ul. Niepodległości 1

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY ul. Niepodległości 1a

ZOL Parter 

048-612 53 19
798 509 061

Piętro

048-612-49-06 wew. 466
724 229 523