Zapytanie cenowe w celu określenia wartości zamówienia w zakresie dostawy SPRZĘTU i OPROGRAMOWANIA w celu wyposażenia Szpitala.

W związku z wyposażaniem Szpitala Rejonowego w Pionkach zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wyszczególniony poniżej sprzęt w celu kosztorysowania wartości zamówienia.   Oferta powinna: zostać przesłana za pomocą poniższego formularza zawierać ceny brutto – z pod...

Zapytanie cenowe w celu określenia wartości zamówienia w zakresie AUDYTU dla potrzeb realizacji zarządzenia dotyczącego podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Świadczeniodawcy

W związku z realizacją UMOWY O DODATKOWE FINANSOWANIE Nr 07/5/2023/D z dnia 28 sierpnia 2023 roku o dodatkowe finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Świadczeniodawcy, w zakresie, ...

Zapytanie cenowe w celu określenia wartości zamówienia w zakresie dostawy SPRZĘTU i OPROGRAMOWANIA dla potrzeb realizacji zarządzenia dotyczącego podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Świadczeniodawcy

W związku z realizacją UMOWY O DODATKOWE FINANSOWANIE Nr 07/5/2023/D z dnia 28 sierpnia 2023 roku o dodatkowe finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Świadczeniodawcy, w zakresie, ...