W związku z wyposażaniem Szpitala Rejonowego w Pionkach zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wyszczególniony poniżej sprzęt w celu kosztorysowania wartości zamówienia.

 

Oferta powinna:

 • zostać przesłana za pomocą poniższego formularza
 • zawierać ceny brutto – z podatkiem VAT i  z dostawą do siedziby Zamawiającego w Pionkach
 • zostać przesłana za pomocą email na adres spzzoz@spzzozpionki.pl lub w formie papierowej na adres SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki
 • zostać przesłana do dnia 6 września 2023 r. do godz. 12:00.

UWAGA:

2023.09.04 – zmieniono zapisy dotyczące

 1. Telefon VOiP z licencją – typ 1 – 18 szt
  1. usunięto wymóg dostarczenia kabla telefonicznego
 2. Telefon VOiP z licencją – typ 2 – 3 szt
  1. usunięto wymóg dostarczenia kabla telefonicznego
  2. zmieniono rodzaj na „przewodowy”

 

Załącznik: