ul. Niepodległości 1A

26-670 Pionki

tel.: 048-612 53 19

e-mail: zol@spzzozpionki.pl 

 

Informujemy, iż udzielanie informacji w tym również telefonicznej o stanie zdrowia pacjentów odbywa się w dniach:

– lek med. Sylwia Oborska – środa godz. 11.00-12.00

– lek Maria Lis-Stępień – czwartek godz. 11.00-12.00

– kierownik ZOL Agnieszka Pawłowska-Muc – piątek godz. 13.30-15.00

 

Zakład Opiekuńczo Leczniczy świadczy usługi w zakresie:

 

Przyjęcie dokumentacji medycznej pacjentów i udzielanie porad:

odbywa się codziennie w godz. 8.00-11.00 jak również w czwartek i piątek w godz. 13.00-15.00.

 

 

Wykaz personelu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego:

Kierownik
dr n. o zdr AGNIESZKA PAWŁOWSKA -MUC  specjalista w w dziedzinie: pielęgniarstwa geriatrycznego, epidemiologicznego i położniczego

Pielęgniarka Koordynująca:
Barbara Lockstaedt

Pielęgniarki:

 1.  mgr piel. Emilia Brodnicka
 2. mgr piel. Ilona Drab – Ogieńska, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
 3. mgr piel. Aldona Drelewska, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 4. mgr piel. Rafał Drelewski
 5. Karolina Fijoł, lic.
 6. Kazimiera Gordat, lic. specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
 7. Kamila Gorzewska, lic.
 8. Ernest Kiełbasa, lic.
 9. Małgorzata Lenarczyk, lic. specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
 10. mgr piel. Irmina Malinowska
 11. mgr piel. Marzanna Olejarczyk, spec. w dziedzinie opieki długoterminowej
 12. mgr piel. Katarzyna Pyrzyk, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
 13. mgr piel. Ewa Szczygieł, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
 14. Lucyna Wojcieska, lic. spec. w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej i opieki paliatywnej
 15. Renata Wójcicka
 16. mgr piel. Małgorzata Źródłowska
 17. Agnieszka Żaczek, lic.

Pielęgniarki w ramach umowy – zlecenia:

 1. Barbara Gawlik, lic.
 2. Kamila Kałowska, lic.
 3. Alicja Kowalska
 4. Agnieszka Milczarek
 5. Krystyna Mróz
 6. Janina Oleksik
 7. Aleksandra Przydatek, lic.
 8. Maria Rzesiowska
 9. Jolanta Sałamacha, lic.
 10. Aleksandra Sobień, lic.
 11. mgr piel. Małgorzata Wnukowska
 12. Hanna Zgłobień, lic.

Psycholog:

 1. mgr Anna Luty
 2. mgr Anna Falkiewicz

Fizjoterapeuci:

 1. mgr Dorota Jaszewska
 2. mgr Paulina Kisiel
 3. Małgorzata Nieckarz, lic.
 4. Magdalena Sabina, lic.

Logopeda: mgr Katarzyna Gogacz – Starzyk

Terapeuta zajęciowy : Jolanta Marchewka

Dietetyk: mgr Ilona Szymanek

Sekretarka medyczna: mgr Dominika Łobodziec

Kapelan: ks. Robert Kowalski

Opiekunowie medyczni:

 1. Cheromińska Małgorzata
 2. Chołuj Lucyna
 3. Głowacka Lidia
 4. Kazanowska Ewa
 5. Kwiatkowska Bożena
 6. Luty Justyna
 7. Matysiak Bozena
 8. Misurska Ilona
 9. Mróż Dominika
 10. Pankowska Teresa
 11. Prygiel Anna
 12. Radoń Katarzyna
 13. Rodzik Agata
 14. Urbaniak Sandra
 15. Waga Stanisława
 16. Wosztyl Agnieszka
 17. Zacharska Ewa
 18. Zgrzebniak Dariusz

 

Dokumenty do przyjęcia do ZOL: Dokumenty wymagane przy przyjęciu do ZOL

Wykaz przyborów toaletowych i środków higienicznych niezbędnych do pielęgnacji (zapotrzebowanie na okres około jednego miesiąca):