ul. Niepodległości 1A

26-670 Pionki

tel.: 048-612 53 19

e-mail: zol@spzzozpionki.pl 

 

Zasady funkcjonowania ZOL-u:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację dorosłych osób przewlekle chorych niewymagających hospitalizacji, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.
Wysoko wykwalifikowany personel, specjalistyczne urządzenia i sprzęt do pielęgnacji i rehabilitacji, a także miła atmosfera, estetyczne, przyjazne wnętrza tworzą klimat placówki, w której najważniejsze jest bezpieczeństwo i dobro naszych pacjentów.
Zgodnie z & 4.2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Zał. do obwieszczenia MZ z dnia 25 marca 20222 poz. 965) – świadczenia gwarantowane w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym obejmują::
1. Świadczenia udzielane przez lekarz
2. Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę
3. Rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu   zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego
4. Świadczenia psychologa i logopedy
5. Terapię zajęciową
6. Leczenie farmakologiczne
7. Leczenie dietetyczne
8. Posługę duszpasterską
9. Zaopatrzenie w wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych
10. Edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy świadczy usługi w zakresie:

Rehabilitacja ogólna

Pacjenci objęci są kompleksową opieką fizjoterapeutyczną. Świadczenia dobierane są indywidualnie do każdego pacjentka – zależności od jego aktualnego stanu zdrowia i jednostki chorobowej. Rodzaj zabiegów konsultowany jest z lekarzem w porozumieniu
z zespołem terapeutycznym.

Rehabilitacja ma na celu:

 • poprawę sprawności fizycznej i manualnej
 • poprawę motoryki i koordynacji ruchowej pacjentów poruszających się samodzielnie
 • działania przeciwodleżynowe, przeciwprzykurczowe i przeciwobrzękowe

Zabiegi z pacjentami unieruchomionymi realizowane są salach i obejmują ćwiczenia:

 • bierne wykonywane manualnie
 • czynno-bierne
 • pionizacja
 • oddechowe celem usprawnienia układu oddechowego
 • zabiegi fizykalne

Fizjoterapeuci dbają o codzienną mobilizację naszych pacjentów do podejmowania aktywności fizycznej. Dodatkowo podnoszą swoje kwalifikacje, aby świadczyć opiekę na jak najwyższym poziomie.

Psycholog

Psycholog w swoich oddziaływaniach skupia się na wsparciu emocjonalnym pacjentów dokonując diagnozy stanu psychicznego. W swojej pracy łączy wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, tak aby interwencje psychologiczne były dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta w celu usprawniania jego funkcjonowania poznawczego i społecznego. Wspomaga budowanie motywacji pacjentów do podejmowania różnych form aktywności życiowych.

Psycholog uczestniczy w procesie adaptacji pacjentów do nowych warunków życia oraz niepełnosprawności. Dodatkowo udziela porad i pomocy psychologicznej rodzinom/opiekunom prawnym i pracownikom w sytuacjach trudnych.

Logopeda

Terapia logopedyczna skupiona jest na nawiązywaniu kontaktu werbalnego lub niewerbalnego z pacjentem oraz rehabilitacji mowy pacjentów.

Podczas terapii wykonywane są ćwiczenia:

 • aparatu artykulacyjnego usprawniające motorykę i czucie oromotoryczne artykulatorów,

 • emisyjno-głosowe celem różnicowania dźwięków mowy,

 • słuchu fonematycznego,

 • słowno-muzyczne,

 • kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie fonetycznym, leksykalnym, gramatycznym,

 • wyćwiczenie prawidłowego toru oddechowego,

 • doskonalenie wymowy już ukształtowanej,

 • kształcenie umiejętności uważnego słuchania,

 • usprawnianie techniki czytania i pisania,

 • motywowania do ćwiczeń logopedycznych,

 • poprawa funkcjonowania pacjentów z zaburzeniami komunikacji językowej,

 • rozwijanie systemu językowego,

 • ćwiczenia funkcji poznawczych,

 • odbudowa utraconych funkcji językowych,

 • usprawnianie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

 • ćwiczenia uwagi i koncentracji na tekście czytanym,

 • odbudowa i aktualizacja słownictwa,

 • rozhamowanie mowy spontanicznej,

 • poprawa rozumienie komunikatów słownych pamięci.

  W pracy wykorzystywane są metody: wyjaśniająca, pokazu, mechaniczna, dotyku i czucia skórnego, autokontroli słuchowej.

  Podczas pracy logopedycznej ważne jest indywidualne podejście do każdego pacjenta i zagłębienie się w jego dysfunkcje w sposób życzliwy, taktowny oraz pełen wyrozumiałości.

Terapeuta zajęciowy

Zadaniem terapeuty zajęciowego jest opieka i współpraca z pacjentem poprzez  rozpoznanie, a następnie dążenie do zaspokojenia jego potrzeb  życiowych z uwzględnieniem czynników zdrowotnych , psychologicznych i społecznych.

Wsparcie w przystosowaniu pacjenta do nowego sposobu życia.

Dzięki swojej pracy terapeuta zajęciowy pomaga usprawniać pacjentów, co w konsekwencji prowadzi do  uzyskania jak największej samodzielności i sprawności osoby chorej.

Aktywizacja pacjentów odbywa się poprzez zajęcia indywidualne jak
i grupowe  za pomocą odpowiednich metod oraz technik zajęć terapeutycznych
i różnych form spędzania wolnego czasu.

Dietetyk

Dietetyk nadzoruje poprawność wykonywania usług żywieniowych. Kontroluje i weryfikuje jadłospisy, a także ilość i jakość posiłków przygotowywanych i dostarczanych przez firmę cateringową.

Koordynuje i kontroluje wydawanie posiłków pacjentom na oddziale wg diet zleconych przez lekarza, określanych na podstawie stanu zdrowia pacjenta. Dodatkowo w bezpośredniej pracy z pacjentem:

 • uczestniczy w prowadzeniu leczenia żywieniowego

 • prowadzi edukację żywieniową pacjentów.

Rodzaje diet:

 • podstawowa

 • lekkostrawna

 • z ograniczeniem łatwo przyswajalnych węglowodanów

 • z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego

 • niskotłuszczowa

 • bogatobiałkowa

 • papkowata i inne

  Pacjenci żywieni dojelitowo zgodnie ze zleceniem lekarskim otrzymują dietę przemysłową dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Posługa duszpasterska

Posługa duszpasterska obejmuje: sprawowanie Mszy świętej, Eucharystia, odprawianie nabożeństw liturgicznych, duszpasterstwo chorych. Głoszenie słowa Bożego przez księdza parafii  pod przewodnictwem proboszcza ks. kapelana Roberta Kowalskiego

Parafia p. w. Św. Barbary w Pionkach ul. Aleje Jana Pawłow II 1

Posługa duszpasterska: każdorazowo na prośbę pacjenta i/lub rodziny telefoniczne tel: 605 930 670

 

Przyjęcie dokumentacji medycznej pacjentów i udzielanie porad:

odbywa się codziennie w godz. 8.00-11.00 jak również w czwartek i piątek w godz. 13.00-15.00.

 

Odwiedziny pacjentów w godzinach 13.30 – 17.00

maksymalnie 2 osoby odwiedzające równocześnie do pacjenta

 

Wykaz personelu Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego:

Kierownik
dr n. o zdr AGNIESZKA PAWŁOWSKA -MUC  specjalista w w dziedzinie: pielęgniarstwa geriatrycznego, epidemiologicznego i położniczego

Pielęgniarki Koordynujące:

 • Barbara Lockstaed
 • mgr piel. Katarzyna Krawczyk – specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Pielęgniarki:

 1. mgr piel. Emilia Brodnicka
 2. mgr piel. Aldona Drelewska, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 3. mgr piel. Rafał Drelewski
 4. Karolina Fijoł, lic.
 5. Kazimiera Gordat, lic. specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
 6. Kamila Gorzewska, lic.
 7. Ernest Kiełbasa, lic.
 8. mgr piel. Marzanna Olejarczyk, spec. w dziedzinie opieki długoterminowej
 9. mgr piel. Ewa Szczygieł, spec. w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego
 10. Lucyna Wojcieska, lic. spec. w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej i opieki paliatywnej
 11. Agnieszka Żaczek, lic.
 12. Katarzyna Figura, lic
 13. mgr Paulina Knap
 14. Marzena Krukowska, lic.
 15. Izabela Kutyła, lic.
 16. Agata Marchewka, lic.
 17. Edyta Rutka, lic.
 18. Dagmara Tarka, lic.
 19. Joanna Wojciechowska, lic.

Pielęgniarki w ramach umowy – zlecenia:

 1. Barbara Gawlik, lic.
 2. Krystyna Mróz
 3. Janina Oleksik
 4. Maria Rzesiowska
 5. Jolanta Sałamacha, lic.
 6. Hanna Zgłobień, lic.
 7. Barbara Adamczyk, lic.
 8. Radosław Dziewit, lic.
 9. Karolina Fijoł, lic.
 10. mgr piel. Aneta Graff-Dzik
 11. mgr piel. Dorota Grządziela
 12. Magdalena Kolasa, lic.
 13. mgr piel. Martyna Kowalczyk
 14. Anna Koziara-Widerska, lic.
 15. mgr piel. Joanna Sułek, spec. w dziedzinie piel. chirurgicznego
 16. mgr piel. Aneta Wasiak, spec. w dziedzinie piel. chirurgicznego

Psycholog:

 1. mgr Anna Luty
 2. mgr Agnieszka Bareja

Fizjoterapeuci:

 1. mgr Dorota Jaszewska
 2. mgr Paulina Kisiel
 3. Małgorzata Nieckarz, lic.
 4. Magdalena Sabina, lic.
 5. mgr Marta Jakowienko

Logopeda: mgr Katarzyna Gogacz – Starzyk

Terapeuta zajęciowy : Jolanta Marchewka

Dietetyk: mgr Ilona Szymanek

Sekretarka medyczna: mgr Dominika Łobodziec

Kapelan: ks. Robert Kowalski

Opiekunowie medyczni:

 1. Małgorzata Cheromińska
 2. Lucyna Chołuj
 3. Anna Dorosz
 4. Agnieszka Kosowska
 5. Bożena Kwiatkowska
 6. Dorota Łobodzin
 7. Marzena Magierek
 8. Monika Marchut
 9. Bożena Matysiak
 10. Dominika Mróz
 11. Nina Nowakowska
 12. Małgorzata Pigułowska
 13. Agata Piwowarczyk
 14. Katarzyna Radoń
 15. Renata Słodka
 16. Dorota Tarasińska
 17. Sandra Urbaniak
 18. Agnieszka Wosztyl
 19. Ewa Zacharska
 20. Dariusz Zgrzebniak
 21. Teresa Korgul
 22. Marta Sasin

 

Dokumenty do przyjęcia do ZOL: Dokumenty wymagane przy przyjęciu do ZOL

Wykaz przyborów toaletowych i środków higienicznych niezbędnych do pielęgnacji (zapotrzebowanie na okres około jednego miesiąca):