Półautomatyczna metoda kolumnowa do badań serologicznych – dzierżawa urządzeń i dostawa odczynników

Termin składania ofert upłynął 17-12-2021r., godz. 14:00 pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyniku postępowania Zawiadomienie o wyniku postępowania-plik czytalny Informacja o złożonych ofertach Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie do złożenia oferty_plik czytalny zał.1_f.oferto...

Dzierżawa aparatu do badań: NT-proBNP, D-Dimer, CA 19-9, Witamina D wraz z dostawą odczynników oraz niezbędnych akcesoriów i materiałów kontrolnych (nr postępowania: SPZZOZ-ZP-39/2021)

Termin składania ofert upłynął 30-11-2021r. o godz. 14:00 pliki do pobrania:  zaproszenie do złożenia oferty załącznik nr 1 – formularz ofertowy załącznik nr 1A – formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 – wzór umowy – dostawy załącznik nr 2 – wzór umo...