Dzierżawa analizatora i dostawa odczynników do badań immunochemicznych oraz niezbędnych akcesoriów i materiałów kontrolnych

Termin składania ofert upłynął 25-09-2020r. o godz. 11:30 pliki do pobrania: PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania ogłoszenie o zamówieniu ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA zał. nr 1...