Półautomatyczna metoda kolumnowa do badań serologicznych – dzierżawa urządzeń i dostawa odczynników

Termin składania ofert upłynął 04-01-2023r. o godz. 10:30 kwota na sfinansowanie zamówienia: 25 000,00 zł pliki do pobrania:  zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Zaproszenie do złożenia oferty zał.1-formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia...

Dzierżawa aparatu do badań: NT-proBNP, D-Dimer, CA 19-9, Witamina D wraz z dostawą odczynników oraz niezbędnych akcesoriów i materiałów kontrolnych

Termin składania ofert upłynął 05-12-2022r. o godz. 11:30 Kwota na sfinansowanie zamówienia: 120 000,00 zł pliki do pobrania:  zawiadomienie o wyniku postępowania Informacja o złożonych ofertach Zaproszenie do złożenia oferty zał. nr 1-formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2-oświa...

Zakup i dostawa xero, drukarka, niszczarka ,telefony VoiP z licencją, UPS, laminarka, drukarka kolorowa, dyski SSD typ 1 i typ 2, listwa zasilająca, drukarka do recept – postępowanie 2

Termin składania ofert: 2.12.2022r. godz. 12:00 Termin otwarcia ofert: 2.12.2022r., godz. 12:30   zawiadomienie o wyniku postępowania Zaproszenie-16.2022-Zakup-i-dostawa-xero-UPS-drukarka-telefony-niszczarka – postępowanie 2 zal.4-Ochrona-danych-osobowych zal.-nr-1A-f.-asorymentowo-cenowy-PZ_D...

Zakup i dostawa xero, drukarka, niszczarka ,telefony VoiP z licencją, UPS, laminarka, drukarka kolorowa, dyski SSD typ 1 i typ 2, listwa zasilająca, drukarka do recept

Termin składania ofert: 28-11-2022r., godz. 12:00 Termin otwarcia ofert: 28.11.2022r., godz. 12:30   pliki do pobrania:  Zaproszenie do złożenia oferty Zaproszenie – Zakup i dostawa xero, UPS, drukarka, telefony, niszczarka_plik edytowalny zał. nr 1A – formularz asortymentowo-cenowy zał. nr...