Termin składania ofert upłynął 04-11-2022r. o godz. 11:30

 

Kwota na sfinansowanie zamówienia:

zadanie nr 1 – torebki i rękawy papierowo-foliowe                         18 000,00 zł

zadanie nr 2 – wskaźniki i testy                                                      17 000,00 zł

zadanie nr 3 – akcesoria do sterylizatora STERI – VAC 5XL           2 000,00 zł

RAZEM: 37 000,00 zł

 

pliki do pobrania: 

zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

zał. nr 2 – oświadczenie sankcyjne Wykonawcy

zał. nr 3 – wzór umowy

zał. nr 4 – ochrona danych osobowych – RODO

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie