Teczka - zamówienia publiczne

Rozbudowa szpitala w Pionkach, poprzez budowę pawilonu zabiegowego oraz budowę stacji transformatorowej

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach zadania pn.: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszeg...
Teczka - zamówienia publiczne

Dostawy energii elektrycznej dla SPZZOZ w Pionkach

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NOWY TERMIN: 01-06-2020r., godz. 12:30 pliki do pobrania: ZMIANA TREŚCI SIWZ – terminy WAŻNE: dodatkowe wyjaśnienie do odpowiedzi na pytanie nr 9 z zapytania nr 2 Wyjaśnienie do odpowiedzi na pytanie nr 9 z zapytania nr 2 Odpowiedzi na skierowane do zama...