Wykonanie dokumentacji dotyczącej przebudowy (rewitalizacji) budynku istniejącego

– w ramach realizacji zadania: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego ...

Wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy pawilonu zachowawczego

– w ramach realizacji zadania: „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego ...

Dostawy leków

Termin składania ofert upłynął 29-12-2020r. o godzinie: 12:45   pliki do pobrania: Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – dot. zad.19 Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – dot. zad.2 i 5 Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt ...

MOBILNY APARAT RTG DO ZDJĘĆ PRZYŁÓŻKOWYCH – II POSTĘPOWANIE

Zakup realizowany w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach”   Termin składania ofert upłynął 09-12-2020r. o  godz...

Dostawy szczepionek przeciw grypie

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYNĄŁ 02-12-2020r. o godz. 11:30   pliki do pobrania: zawiadomienie o unieważnieniu postępowania ogłoszenie o zamówieniu – opublikowane uprzednio w BZP z dnia 24.11.2020r. pod nr 614861-N-2020 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zał.1-formularz oferty za...

Zakup zestawów łóżkowych

Zakup realizowany w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości  i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach” Termin składania ofert upłynął 27-11-2020r. o godz. ...

Mobilny aparat Rtg do zdjęć przyłóżkowych

Zakup realizowany w ramach inwestycji pn.: „Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach” TERMINU SKŁADANIA OFERT UPŁYNĄŁ 01-12-2020r. o godz. 1...

DOSTAWY RĘKAWIC MEDYCZNYCH NIEJAŁOWYCH LATEKSOWYCH

Termin składania ofert upłynął 10-11-2020r. o godz. 11:30 pliki do pobrania: Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – wybór oferty Informacje w zakresie art.86 ust.5 ustawy PZP-Protokół z sesji otwarcia ofert Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania o...

Zakup samochodu transportowego na potrzeby SPZZOZ w Pionkach

Termin składania ofert upłynął 19-10-2020r. o godz. 10:30 pliki do pobrania: Informacje w zakresie art.86 ust.5 PZP – protokół z sesji otwarcia ofert Informacje, o których mowa w art.92 ust.1 pkt 1 i 5-7 ustawy PZP – wybór oferty ogłoszenie o zamówieniu – opublikowano uprzednio w BZP z ...

Dostawy rękawic medycznych II

Termin składania ofert upłynął 01-10-2020r. o godz. 09:30 pliki do pobrania: PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT – informacje w zakresie określonym w art.86 ust.5 PZP Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   ogłoszenie o zamówieniu_opublikowane uprzednio w BZP z dnia 23-09-2020r. pod n...