ul. Sienkiewicza 29

26-670 Pionki

tel.: 048-612 49 12 wew. 102

fax.: 048-612 13 81

e-mail:kadry@spzzozpionki.pl

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek:  9.00 – 16.35
wtorek:  7.25 – 15.00
środa:    7.25 – 15.00
czwartek: 7.25 – 15.00
piątek: 7.25 – 15.00

 

Personel:

 • Danuta Rojek – kierownik
 • Bożena Jaskóła – specjalista
 • Bożena Denkiewicz – samodzielny referent ds. zaopatrzenia
 • Sławomira Krawiec – magazynier

 

Zakres zadań:

 1. przygotowywanie dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę oraz umów cywiloprawnych, wynagradzaniem oraz zmianą warunków pracy i płacy
 2. czuwanie nad prawidłową realizacją przepisów kodeksu pracy oraz innych przepisów określających prawa i obowiązki pracowników
 3. stały nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy
 4. ścisła współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie spraw pracowniczych
 5. kompletowanie dokumentów i składanie wniosków w sprawach rent i emerytur
 6. zgłaszanie zapotrzebowań na nowych pracowników
 7. prowadzenie gospodarki materiałowej zakładu
 8. dokonywanie zakupów materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakładu (nie podlegających ustawie o zamówieniach publicznych)