PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2024

Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2024/BZP 00232752/01/P – opublikowane w dniu 2024-03-06 w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie internetowej zamawiającego zamieszczono zgodnie z art.23 ust.1 ustawy PZP Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 – wersja nr 2 – AKTUA...