Ogłoszenie Plan postępowań o numerze 2024/BZP 00232752/01/P – opublikowane w dniu 2024-03-06 w Biuletynie Zamówień Publicznych

  • na stronie internetowej zamawiającego zamieszczono zgodnie z art.23 ust.1 ustawy PZP

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 – wersja nr 2 – AKTUALIZACJA – opublikowany w BZP w dniu 28.03.2024r. – nr 2024/BZP 00232752/02/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 – wersja nr 3 – AKTUALIZACJA – opublikowany w BZP w dniu 30.04.2024 – nr 2024/BZP 00232752/03/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 – wersja nr 4 – AKTUALIZACJA – opublikowany w BZP w dniu 13.06.2024 – nr 2024/BZP 00232752/04/P