ul. Sienkiewicza 29

26-670 Pionki

tel.: 048-612 90 13

fax.: 048-612 13 81

e-mail: statystyka@spzzozpionki.pl

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek:  9.00 – 16.35
wtorek:  7.25 – 15.00
środa:    7.25 – 15.00
czwartek: 7.25 – 15.00
piątek: 7.25 – 15.00

 

Personel:

 • mgr Wioleta Drab – kierownik
 • Izabela Wdowska
 • mgr Agnieszka Iwaszko
 • mgr Karolina Ferszt – Węglińska
 • mgr Agnieszka Bartnik-Jóźwik
 • mgr Dominika Łobodziec
 • mgr Beata Reszczyńska
 • mgr Sylwia Staszek

 

Zakres zadań:

 1. Rejestracja pacjentów hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjnie, a w szczególności:
  • prowadzenie Księgi Główniej Chorych i innych ksiąg pomocniczych związanych z hospitalizacją pacjenta
  • archiwum dokumentacji chorych szpitalnych
  • korespondencji dot. pobytu chorego w szpitalu tj. wystawianie zaświadczeń o pobycie, wykonywanie odpisów dokumentów
  • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wymaganym i niezbędnym przez podmioty uprawnione do ich pozyskania
 2. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do składania ofert na świadczenia zdrowotne.
 3. Udostępnianie właściwym organom analiz, zestawie oraz danych o świadczonych usługach.
 4. Przetwarzanie zbioru danych osobowych z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych do Narodowego Funduszu Zdrowia.