Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.04.2022 nr 2022/BZP 00122768/01/P. Na stronie internetowej zamawiającego zamieszczono zgodnie z art.23 ust.1 ustawy PZP.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – wersja nr 2 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 07-06-2022r. nr 2022/BZP 00122768/02/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – wersja nr 3 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 17-06-2022r. nr 2022/BZP 00122768/03/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – wersja nr 4 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 27-10-2022r. nr 2022/BZP 00122768/04/P

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 – wersja nr 5 – AKTUALIZACJA -zamieszczony w BZP w dniu 28-10-2022r. nr 2022/BZP 00122768/05/P