Termin składania ofert upłynął 23-03-2023r. o godz. 10:30

 

pliki do pobrania:

zawiadomienie o wyniku postępowania: zadanie nr 10 – krwinki wzorcowe

zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o złożonych ofertach

kwota na sfinansowanie-zestawienie zadań

Zaproszenie do złożenia oferty

zał. nr 1-f.ofertowy

zał. nr 2-oświadczenie sankcyjne Wykonawcy

zał. nr 3-wzór umowy

zał. nr 4 – Ochrona danych osobowych

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania

odpowiedzi na skierowane do zamawiającego pytania_

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania – korekta