Termin składania ofert: 2.12.2022r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: 2.12.2022r., godz. 12:30

 

zawiadomienie o wyniku postępowania

Zaproszenie-16.2022-Zakup-i-dostawa-xero-UPS-drukarka-telefony-niszczarka – postępowanie 2

zal.4-Ochrona-danych-osobowych

zal.-nr-1A-f.-asorymentowo-cenowy-PZ_DT-16_2022

zal.-nr-1B-OPZ_wymagane-parametry_DT-16_2022

zal.-nr-2-oswiadczenie-sankcyjne-Wykonawcy_DT-16_2022

zal.-nr-3-wzor-umowy_DT-16_2022

Zaproszenie 16.2022-Zakup i dostawa xero, UPS, drukarka, telefony, niszczarka – wersja edytowalna

odpowiedzi na zapytania

odpowiedzi na zapytania – plik czytalny przez czytniki