Termin składania ofert upłynął 23-12-2022r. o godz. 09:25

Kwota na sfinansowanie zamówienia: 25 800,00 zł

pliki do pobrania: 

zaproszenie do złożenia oferty – skan dokumentu

Zaproszenie do złożenia oferty – plik.czytniki

zał. nr 1 – f. asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

zał. nr 2-oświadczenie sankcyjne

zał. nr 3 – umowa-wzór_transport zwłok.2

zał. nr 4 – Ochrona danych osobowych

Informacja o złożonych ofertach

zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania – plik-czytniki tekstu

  • zawiadomienie o wyniku postępowania opublikowano 27-12-2022r.

Komunikat do zawiadomienia o wyniku postępowania:
Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą,
w dniu 28-12-2022r. odmówił podpisania umowy dot. realizacji usług transportu zwłok.