W związku z realizacją UMOWY O DODATKOWE FINANSOWANIE Nr 07/5/2023/D z dnia 28 sierpnia 2023 rokudodatkowe finansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u Świadczeniodawcy, w zakresie, o którym mowa w § 9a ust. 1 pkt 2 zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na wyszczególniony poniżej sprzęt i oprogramowanie w celu kosztorysowania wartości zamówienia.

 

Oferta powinna:

  • zostać przesłana za pomocą poniższego formularza
  • zawierać ceny brutto – z podatkiem VAT i  z dostawą do siedziby Zamawiającego w Pionkach
  • zostać przesłana za pomocą email na adres spzzoz@spzzozpionki.pl lub w formie papierowej na adres SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki
  • zostać przesłana do dnia 6 września 2023 r. do godz. 12:00.

 

2023.09.06 – UWAGA zmiana:

Zmianie ulega termin przesłanie ofert do 7 września 2023 r. do godz. 14.00.

 

 

Załącznik: