Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu z użyciem własnego sprzętu – artroskopu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej (zwany dalej także jako: SP ZZOZ w Pionkach, Udzielający Zamówienia lub Zamawiający)   OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE PACJENTOM SP ZZOZ w Pionkach ŚWIADCZEŃ ZDR...