ogłoszenie

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej przy SP ZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej czynna dodatkowo w MARCU 2024 roku

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej przy SP ZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej czynna dodatkowo w MARCU 2024 roku: 1 marzec (piątek) od godziny 14.00 – 19.00 lek. Wojciech Stryjecki 7 i 14 marzec (czwartek) od godziny 14.00 – 20.00 20 marzec ( śr...
ogłoszenie

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej przy SP ZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej czynna dodatkowo w LUTYM 2024 roku

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej przy SP ZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej czynna dodatkowo w LUTYM 2024 roku: 2 luty (piątek) od godziny 14.00 – 19.00 lek. Wojciech Stryjecki 3 luty (sobota) od godziny 09.30-14.00 lek. Łukasz Faflik 15 i 29 lu...
ogłoszenie

Komunikat

KOMUNIKAT Szpital w Pionkach informuje, że od dnia 01 stycznia 2024 r. ulegają zmianie godziny wydawania ciał osób zmarłych z pomieszczenia Pro morte osobie lub instytucji do tego uprawnionej i odbywa się w dni robocze w godzinach 9:00-11:00 oraz 13:00-15:00. Powyższe zmiany podyktowane s...