ogłoszenie

PORADNIA CHIRURGII URAZOWO – ORTOPEDYCZNEJ PRZY SP ZZOZ W PIONKACH IM. LECHA I MARII KACZYŃSKICH CZYNNA DODATKOWO W STYCZNIU 2022 ROKU

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej przy SP ZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich czynna dodatkowo w STYCZNIU 2022 roku: 28 styczeń (piątek) od godziny 14.00 – 18.00 lek. Wojciech Stryjecki 8 styczeń ( sobota) od godziny 09.00 – 14.00 lek. Łukasz Faflik 8 styczeń( s...

KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SPZZOZ W PIONKACH

D Y R E K T O R Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE: DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ...

KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W NIEKTÓRYCH PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH SPZZOZ W PIONKACH

D Y R E K T O R Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej ul. Sienkiewicza 29, 26-670 Pionki KONKURS OFERT NA ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W NIEKTÓRYCH PORADNIACH SPECJALIS...

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu z użyciem własnego sprzętu – artroskopu

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej (zwany dalej także jako: SP ZZOZ w Pionkach, Udzielający Zamówienia lub Zamawiający)   OGŁASZA KONKURS OFERT NA UDZIELANIE PACJENTOM SP ZZOZ w Pionkach ŚWIADCZEŃ ZDR...
Oferta pracy

OFERTA PRACY

OFERTA PRACY W związku z rozbudową i modernizacją bazy diagnostyczno- terapeutycznej Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej zatrudni: ● lekarzy w następujących dziedzinach medycyny: chorób wewnętrznych ka...