Zakup  współfinansowany ze środków Budżetu Państwa i Powiatu Radomskiego przy udziale środków SPZZOZ w Pionkach.

Całkowita wartość zadania:                                                   883.313,60zł

Wartość dofinansowania z Budżetu Państwa :                     706.650,00zł

Wartość dofinansowania z Powiatu Radomskiego :            170.480,30zł

Wartość dofinansowania z SP ZZOZ Pionki :                         6 183,30zł

 

 

 

 

Wykaz sprzętu medycznego zakupionego w ramach  w/w zadania.

  1. Mobilny aparat Rtg do zdjęć przyłóżkowych na potrzeby oddziału chirurgii,
  2. Zestawy łóżkowe – 22 kpl. (łóżko elektryczne z uchwytami, materacem, szafką przyłóżkową) na potrzeby oddziału chirurgii i oddziału rehabilitacyjnego,
  3. Zestawy łóżkowe – 6 kpl. (łóżko elektryczne z uchwytami ortopedycznymi, materacem i szafką przyłóżkową)  na potrzeby oddziału chirurgii i oddziału rehabilitacyjnego,
  4. Zestawy łóżkowe – 2 kpl. (łóżko elektryczne z uchwytami, przeziernym leżem, materacem i szafką przyłóżkową) na potrzeby oddziału chirurgii i oddziału rehabilitacyjnego.

 

Zakupiony sprzęt jest adekwatny do rodzajów zagrożeń w zakresie zachorowalności na choroby układu kostnego i oddechowego, neurologiczne, urologiczne i onkologiczne dla obszaru subregionu radomskiego tj. zagrożeń uznanych jako istotne w mapach potrzeb zdrowotnych odnośnie leczenia szpitalnego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności, poprawa jakości oraz bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych. Realizacja inwestycji zapewni dostęp, mieszkańcom południowego Mazowsza (przede wszystkim z powiatów: radomskiego, kozienickiego, zwoleńskiego, grójeckiego, lipskiego, m. Radom i innych), do wysokiej jakości, koordynowanej opieki medycznej w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz  rehabilitacji leczniczej. Wpisuje się we wnioski zawarte w mapach potrzeb zdrowotnych dla województwa mazowieckiego.