Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Niniejszy projekt będzie realizowany w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-001/15, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Typ projektów: „e-zdrowie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (publikacja 20.04.2016)

na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. w następujących lokalizacjach: przy ulicy Sienkiewicza 29, ul. 15-go Stycznia 1, ul. Harcerskiej 1.

 • Wartość projektu: 3 009 687,00
 • Dofinansowanie: 2 407 749,60 – 80%
 • Wkład własny: 601937,40 zł – 20%
 • Planowany termin realizacji: do końca 2017 r.

loga Funduszy Europejskich

Cel bezpośredni projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest informatyzacja i wdrożenie e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

 

Cel bezpośredni realizacji projektu zostanie zrealizowany dzięki osiągnięciu następującym celów szczegółowych:

– ujednolicenie i spójność dokumentacji medycznej w jednostce,
– ustandaryzowanie i przyspieszenie przepływu informacji w jednostce,
– wzrost komfortu pracy,
– rozpoczęcie świadczenia usług medycznych on-line dzięki stworzeniu niezbędnej infrastruktury informatycznej (eZdrowie)
– archiwizacja i udostępnianie drogą elektroniczną wyników badań.

W ramach niniejszego projektu przewiduje się:

 • wdrożenie zintegrowanego Systemu Informacji Medycznej (obejmującego Szpital, Laboratorium, Poradnie, Przychodnie, Aptekę, Magazyn),
 • wdrożenie systemu administracyjnego (obejmującego Finanse-Księgowość i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi);
 • zakup sprzętu informatycznego (serwery, sprzęt peryferyjny);
 • wdrożenie 13 e-usług obejmujących:
 1. Rejestracja on-line przez pacjentów na świadczenia zdrowotne, A2C, poziom dojrzałości– 5,
 2. Odwołanie bądź zmiana terminu wizyty on-line przez pacjenta, A2C, poziom dojrzałości– 5,
 3. Sprawdzenie on-line wyników badań przez pacjenta, A2C, poziom dojrzałości– 5,
 4. e-powiadomienia – przekazywanie pacjentowi komunikatów za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. przypomnienie o terminie wizyty, informacja o możliwości sprawdzenia wyników badań), A2C, poziom dojrzałości– 5,
 5. Udostępnienie wyników badań podmiotom zlecającym badanie, A2A, poziom dojrzałości– 4,
 6. Udostępnienie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentom, A2C, poziom dojrzałości– 5,
 7. Udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta uprawnionym podmiotom, A2A, poziom dojrzałości– 4,
 8. e-recepta, poziom, A2C, dojrzałości– 5
 9. e-zlecenie, A2A, A2C, poziom dojrzałości–5
 10. e-skierowanie, A2C, poziom dojrzałości–5
 11. e-zwolnienie, A2C, poziom dojrzałości–5
 12. e-pracownik A2A, poziom dojrzałości– 3
 13. e-kontrahent
 • wdrożenie obiegu dokumentów w postaci Elektronicznej Dokumentacji Medycznej;
 • ucyfrowienie do aparatów RTG w ramach e-wyników;
 • wykonanie połączeń i podłączeń radiowych.

 

Planowane zakupy

 • Analiza przedwdrożeniowa projektu
 • Sprzęt
  • Serwer Baza danych – 3 szt
  • Serwer ADMINISTRACJA – 1 szt
  • Serwer dla e-usług – 1 szt
  • Macierz – 1 szt
  • Urządzenie do archiwizacji – 1 szt
  • Zasilacz UPS do klastra UPS – 1 szt
  • Zasilacz UPS do serwerów – 4
  • Switch Ethernet 48 portowy – 9 szt
  • Firewal brzegowy – 1 szt
  • Konsola KVM – 1 szt
  • Kable, akcesoria – 1 kpl
  • Szafa serwerowa RACK – 2 szt
  • Oprogramowanie systemowe do serwerów – 5 szt
  • laptop 17″ z systemem operacyjnym dla technika
  • komputer all in one dla informatyka – 1 szt
  • notebook 13″ dla informatyka do prac zdalnych – 1 szt
  • Komputery z systemem operacyjnym – 60 szt
  • Czytniki kodów 2D – 5 szt
  • Czytniki kodów kreskowych do laboratorium – 4 szt
  • Tablet medyczny wraz z stacją dokującą – 4 szt
  • Skaner – 1 szt
  • Połączenia i podłączenia lokalizacji SPZZOZ w Pionkach
  • Promocja projektu
  • Czytnik umożliwiający 12-bitową cyfrową akwizycję oraz archiwizację radiogramów o wydajności nie mniejszej niż 50 obrazów/godz, Stacja technika – komputer zarządzający przepływem obrazów i danych pacjenta monitor dotykowy LCD min. 17”, czytnik kodów kreskowych, UPS oraz przyłącze sieciowe w standardzie DICOM.
  • System obrazowania kości długich
  • Modernizacja posiadanego czytnika CR850 do wersji umożliwiającej współpracę z dostarczanymi czytnikami
  • Lekarska stacja opisowa z oprogramowaniem, umożliwiającym cyfrową obróbkę obrazów radiograficznych, tomograficznych i ultrasonograficznych oraz przyłączem sieciowym w standardzie DICOM. Wyposażona w dwa medyczne monitory pionowe LCD min. 21” o rozdzielczości 2Mpix i jeden monitor opisowy min. 17” o rozdzielczości min. 1Mpix . Możliwość archiwizacji na dysku twardym oraz nagrywania na płyty CD i/lub DVD.
  • Kamera drukująca na filmach o formacie 35×43 cm w systemie suchym obsługująca min 2 formaty filmów jednocześnie
  • Zestaw do kontroli jakości w radiografii cyfrowej
 • Oprogramowanie
  • Licencje medyczne
   • Szpital Ruch Chorych – 61 licencji
   • Laboratorium – 18 licencji
   • Poradnie – 42 licencje
   • Przychodnia – 59 licencji
   • Apteka Szpitalna – 13 licencji
   • Magazyn – 2 licencje
  • Licencje administracyjne
   • Finanse-Księgowość – 6 licencji
   • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – 7 licencji
  • Wdrożenie oprogramowania Licencje medyczne
  • Wdrożenie oprogramowania Licencje administracyjne
  • E-usługi – Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i parametryzacja oprogramowania
  • Rejestracja internetowa, SMS-y, karty e-usług
  • Portal e-usługi zgodny z WCAG 2.0
  • Testowanie i kontrola wdrożonych rozwiązań informatycznych w tym e-usług

pobierz wniosek