Miło nam poinformować, że Szpital w Pionkach otrzymał kolejne wsparcie finansowe planowane do realizacji w ramach zadania „Zwiększenie potencjału medycznego, poprawa jakości i dostępności świadczonych usług medycznych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i zestawów łóżkowych dla SPZZOZ w Pionkach”.

 

Całkowity koszt zadania  to 989.000,00 PLN

Wkład Budżetu Państwa 791.200,00 PLN

Wkład Budżetu Powiatu Radomskiego 190.877,00 PLN

Wkład własny Szpitala 6.923,00 PLN