COVID-wymazy

SPZZOZ w Pionkach informuje, że  na podstawie decyzji  NFZ z dnia 2 marca 2022r. znak sprawy: DSMRM.425.13.2022 2022.56354.ADU   z dniem 9 marca zostaje zakończona działalność wymazowego punku pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 przy ul. Sienkiewicza 29.