Miło nam poinformować, iż 9. lipca 2020 r. odbyła się uroczysta prezentacja budynku nowego pawilonu zabiegowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, będącego pierwszym z trzech etapów inwestycji.

Pierwszy etap inwestycji planowany jest do realizacji na przełomie 2020/2021 roku.

Jednocześnie została podpisana umowa na „Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach” współfinansowana z rezerwy ogólnej budżetu państwa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem, a Starostą Radomskim Waldemarem Trelką.

Wartość umowy 952.381,00 PLN, dotacja z budżetu państwa 761.902,00 PLN, środki Powiatu Radomskiego 183.807 PLN, środki SPZZOZ w Pionkach 6.672,00 PLN.