ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

im. Lecha i Marii Kaczyńskich zatrudni:

w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

Pielęgniarki/pielęgniarzy, Opiekunów medycznych

szukających miejsca, w którym jest przyjazny i wspierający się zespół, spokojna atmosfera, gdzie można rozwijać się oraz liczyć na samodzielność.

Zachęcamy do składania ofert osoby otwarte, pozytywnie nastawione i pełne empatii.

Oferujemy spokojny rytm pracy, dobrą organizację ośrodka, wsparcie oraz elastyczną formę zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.

Kandydaci proszeni są o przesłanie podania i CV na adres:
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej
26-670 Pionki,
ul. Sienkiewicza 29,
e-mail: spzzoz@spzzozpionki.pl,
tel: 486121381 w.102

 

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie niezbędnych do procesu rekrutacji prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.”