Światowy Dzień Zdrowia

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia

wszystkim pracownikom SPZZOZ w Pionkach i innych jednostek służby zdrowia

składamy wyrazy uznania i wdzięczności za poświecenie i zaangażowanie,

a także ciężką i wymagającą pracę na rzecz ratowania życia i zdrowia drugiego człowieka.

Życzymy satysfakcji i radości z każdej chwili zawodowej realizacji oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrekcja

 SPZZOZ w Pionkach