Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i apl...

Dyrekcja

ul.    Sienkiewicza 29 26-670 Pionki tel.:  048-612 13 81 fax.: 048-612 13 81 e-mail: spzzoz@spzzozpionki.pl Godziny przyjęć: poniedziałek:  15.00 – 16.35 Personel Bernarda Dudek – dyrektor dr n. med. Witold Wrodycki – p.o. z-ca dyrektora ds. lecznictwa mgr Maria Bielska – główna...