Termin składania ofert upłynął 02-07-2020r. o godzinie: 13:15

pliki do pobrania: 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI OTWARCIA OFERT

ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał. nr 1 – formularz oferty

zał. nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

zał. nr 3 – wzór umowy