Termin składania ofert upłynął 08-01-2021r. o godz. 08:45

pliki do pobrania:

protokół z czynności otwarcia ofert

zawiadomienie o wyniku postępowania – informacja o wyborze oferty

odpowiedź na skierowane do zamawiającego zapytanie

ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE – WARUNKI ZAMÓWIENIA

zał.1-formularz oferty

zał.2-formularz asortymentowo-cenowy przedmiotu zamówienia

zał.3-wzór umowy