Termin składania ofert upłynął 29-03-2022r. o godz. 11:00

 

pliki do pobrania: 

Informacja o złożonych ofertach

zawiadomienie o wyniku postępowania

 

Zaproszenie do złożenia oferty

zał.1-formularz ofertowy

zał.2-formularze asortymentowo-cenowe przedmiotu zamówienia

zał. 3-wzór umowy

Odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytanie