ogłoszenie

KOMUNIKAT

Szpital w Pionkach informuje, że od dnia 01 stycznia 2024 r. ulegają zmianie godziny wydawania ciał osób zmarłych z pomieszczenia Pro morte osobie lub instytucji do tego uprawnionej
i odbywa się w dni robocze w godzinach 9:00-11:00 oraz 13:00-15:00.

Powyższe zmiany podyktowane są reorganizacją jednostki i koniecznością dostosowania ciągów komunikacyjnych na terenie szpitala do transportu zwłok.

Uprawniony pracownik szpitala do kontaktu w powyższej sprawie – nr tel.: 511 158 008.