ogłoszenie

SPZZOZ w Pionkach zatrudni do pracy w nowym Szpitalu i poradniach lekarzy specjalności:

  • chorób wewnętrznych
  • kardiologii
  • chirurgii
  • rehabilitacji
  • anestezjologii
  • okulistyki
  • radiologii

oraz elektronika aparatury medycznej.

Kontakt: 48612-13-81 wew. 101, e-mail: spzzoz@spzzozpionki.pl