Oferta pracy

OFERTA PRACY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich-Pary Prezydenckiej zatrudni:

  • pielęgniarki do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Oferujemy współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę.
Kandydaci proszeni są o przesłanie podania i CV na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej
26-670 Pionki, ul. Niepodległości 1
e-mail: spzzoz@spzzozpionki.pl, tel: 486121381 w.101

Do CV należy dołączyć następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie niezbędnych do
procesu rekrutacji prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej zgodnie z ustawą z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z póź. zm.”

Zapraszamy do współpracy.