ogłoszenie

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

przy SP ZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii

Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej czynna dodatkowo

LUTYM 2024 roku:

2 luty (piątek) od godziny 14.00 – 19.00 lek. Wojciech Stryjecki

3 luty (sobota) od godziny 09.30-14.00 lek. Łukasz Faflik

1529 luty (czwartek) od godziny 14.00 – 20.00

21 luty ( środa) od godziny 14.00-20.00 lek. Michał Krzymiński

22 luty (czwartek) od godziny 14.00 – 20.00

dr n. med. Przemysław Łaganowski

22 luty (czwartek) od godziny 14.00 – 20.00

dr n. med. Michał Waszczykowski

10 luty (sobota) od godziny 09.00 – 14.00

23 luty (piątek) od godziny 15.00-19.00

lek. Tomasz Janczyk

1 luty (czwartek) od godziny 14.00 – 19.00 lek. Piotr Zaorski

        W poradni wykonuje się kwalifikację do zabiegów operacyjnych artroskopowych.

Telefon do Rejestracji:

48 612 13 81 wew. 214 / wew. 465