Dyrekcja SPZZOZ w Pionkach składa na ręce dh Daniela Kupisa – Prezesa

oraz 

dh Ilony Zacharskiej – Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Pionkach

serdeczne podziękowania za pomoc w przenoszeniu i transporcie materiałów szpitala.

Szczególne podziękowania dla osób, które bezpośrednio uczestniczyły w akcji:

    1. Daniela Kupisa
    2. Julii Janas
    3. Natalii Fit
    4. Kacpra Kalbarczyka
    5. Kamila Fit
    6. Kacpra Cybulskiego
    7. Mateusza Ćwiklaka
    8. Jakuba Wilka
    9. Wiktora Warchoła
    10. Jakuba Maraśkiewicza
    11. Szymona Jaworskiego

                                                                                                                                                            Dyrektor

                                                                                                                                                     Bernarda Dudek