ogłoszenie

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

przy SP ZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii

Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej czynna dodatkowo

LIPCU 2023 roku:

14 lipiec (piątek) od godziny 14.00 – 20.00 lek. Wojciech Stryjecki

8 lipiec (sobota) od godziny 08.00-14.00 lek. Mateusz Wybraniec

14 lipiec (piątek) od godziny 13.00-17.00 lek. Łukasz Faflik

620 lipiec(czwartek) od godziny 14.00 – 20.00 lek. Michał Krzymiński

13 lipiec (czwartek) od godziny 14.00 – 19.00

dr n. med. Przemysław Łaganowski

13 lipiec (czwartek) od godziny 14.00 – 19.00

dr n. med. Michał Waszczykowski

6 lipiec (czwartek) od godziny 14.00 – 20.00 lek. Tomasz Janczyk

20 lipiec (czwartek) od godziny 14.00 – 19.00 lek. Piotr Zaorski

        W poradni wykonuje się kwalifikację do zabiegów operacyjnych artroskopowych.

Telefon do Rejestracji:

48 612 18 66 wew. 124

48 612 13 81 wew. 124