ogłoszenie

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

przy SP ZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii

Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej czynna dodatkowo

GRUDNIU 2023 roku:

12 grudzień (wtorek) od godziny 13.00 – 20.00 lek. Wojciech Stryjecki

8 grudzień (piątek) od godziny 09.00-16.00 lek. Łukasz Faflik

9 grudzień (sobota) od godziny 08.00-14.00 lek. Mateusz Wybraniec

20 grudzień (środa) od godziny 14.00 – 20.00 lek. Michał Krzymiński

4 grudzień (poniedziałek) od godziny 15.00 – 20.00 lek. Tomasz Janczyk

20 grudzień (środa) od godziny 14.00 – 19.00 lek. Piotr Zaorski

        W poradni wykonuje się kwalifikację do zabiegów operacyjnych artroskopowych.

Telefon do Rejestracji:

48 612 13 81 wew. 214 / wew. 465