ogłoszenie

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

przy SP ZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii

Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej czynna dodatkowo

PAŹDZIERNIKU 2023 roku:

28 październik (sobota) od godziny 09.00 – 13.00 lek. Wojciech Stryjecki

9 październik (poniedziałek) od godziny 13.00-18.00 lek. Łukasz Faflik

5 październik (czwartek), 19 październik (czwartek) i 26 październik (czwartek) od godziny

14.00 – 20.00 lek. Michał Krzymiński

5 październik ( czwartek) od godziny 14.00 – 18.00 lek. Piotr Zaorski

12 październik (czwartek) od godziny 14.00 – 20.00

dr n. med. Przemysław Łaganowski

12 październik (czwartek) od godziny 14.00 – 20.00

dr n. med. Michał Waszczykowski

13 październik (piątek) od godziny 14.00 – 20.00 lek. Tomasz Janczyk

        W poradni wykonuje się kwalifikację do zabiegów operacyjnych artroskopowych.

Telefon do Rejestracji:

48 612 18 66 wew. 124

48 612 13 81 wew. 124