ogłoszenie

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

przy SP ZZOZ w Pionkach im. Lecha i Marii

Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej czynna dodatkowo

STYCZNIU 2024 roku:

5 styczeń (piątek) od godziny 13.0020.00 lek. Wojciech Stryjecki

5 styczeń (piątek), 18 styczeń (czwartek) i 25 styczeń (czwartek) od godziny 14.00 – 20.00 lek. Michał Krzymiński

20 styczeń (sobota) od godziny 09.00 – 14.00 lek. Tomasz Janczyk

11 styczeń (czwartek) od godziny 14.00 – 19.00

dr n. med. Przemysław Łaganowski

11 styczeń (czwartek) od godziny 14.00 – 19.00

dr n. med. Michał Waszczykowski

4 styczeń (czwartek) od godziny 14.00 – 19.00 lek. Piotr Zaorski

        W poradni wykonuje się kwalifikację do zabiegów operacyjnych artroskopowych.

Telefon do Rejestracji:

48 612 13 81 wew. 214 / wew. 465