Zakup samochodu transportowego dla SPZZOZ w Pionkach, współfinansowany przez:

  • Powiat Radomski 124.929,00 zł,
  • Miasto Pionki 70.000,00 zł,
  • Gmina Pionki 5.000,00 zł
  • SPZZOZ w Pionkach 1.409,70 zł.

Łączna wartość to: 201.338,70 zł