ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych dzieci, biorących udział
w programie Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi
i otyłości wśród dzieci klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023”,
którzy nie uczestniczyli w poprzednio zaplanowanych spotkaniach

w Powiatowym Urzędzie Pracy

na ostatnie spotkanie w dniu 12.06.2023 godz. 17.00

w Starostwie Powiatowym ul. Mazowieckiego 7, Radom.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Agnieszka Pawłowska – Muc

Ilona Szymanek